Les actualités


DELF Prim et Junior Juillet 2020


Ny voka-panadinana DELF JUNIOR sy PRIM izay natao ny 13 hatramin’ny 18 jolay farany teo, dia efa azonao jerevana eny amin’ny Alliance Française nanaovanao fanadinana.

felicitations-aux-laureats-delf-junior


DELF JUNIOR et PRIM Août 2018


Ny voka-panadinana DELF JUNIOR sy PRIM izay natao ny 06  hatramin’ny 11 aogositra 2018 farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.


DELF DALF TP Mai 2018


Ny voka-panadinana DELF DALF TP izay natao ny 28 may hatramin’ny 02 jona 2018 farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.


DELF DALF TP MARTSA 2018


Ny voka-panadinana DELF DALF TP izay natao ny 05 hatramin’ny 10 martsa farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.


DELF JUNIOR Août 2017


Ny voka-panadinana DELF JUNIOR , izay natao ny 31 jolay hatramin’ny 05 aogositra farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.


DELF PRIM Juillet 2017


Ny voka-panadinana DELF PRIM , izay natao ny 03 hatramin’ny 08 jolay farany teo,  dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.

site-delf-photo-modif


Fiofanana ho mpitsara-mpanadina


Ry Mpampianatra teny frantsay manana DALF, ny Alliances françaises dia manolotra ireo fiofanana ahafahanao ho lasa mpitsara-mpanadina ny DELF.

Ireo fiofanana ireo dia manamafy ny fahaizanao ny teny frantsay ary ahafahanao miditra ao amin’ny sehatry ny DELF DALF, (more…)

2014-05-21_examen-delf-dalf-223


2016 taona zina ho an’ny DELF


Ny taona 2016, ny fanamarinam-pahaizana DELF DALF dia nahitana fitomboana 11% raha mitaha ny 2015 ka nahatratra 8 205 ny isan’ireo mpiadina. Ny DELF PRIM dia maneho ny 10,3% n’ireo mpiadina, ny DELF JUNIOR maneho ny 14,7% n’ireo mpiadina, ny DELF DALF Tout public maneho ny 73% n’ireo mpiadina ary ny DELF PRO, (more…)


DELF DALF TP sy DELF PRO DESAMBRA 2016


Ny voka-panadinana DELF DALF TP sy ny DELF PRO, izay niseho ny 01 desambra sy ny 6, 8 ary ny 9 desambra farany teo dia efa azonao jerevana ao amin’ny (more…)

campus-france


Campus France Madagascar


Mpianatry ny sekoly ambaratonga  faharoa ve ianao na mpianatra fotsiny ary maniry ny hanohy ny fianaranao any Frantsa?

Ny tanjon’ny Campus France dia ny fampivelarana ny fampianarana ambony frantsay eran-tany ary ny manolotra ho an’ireo mpianatra vahiny ny lalana ahatafitana mba hidirana amin’ireo (more…)