DELF DALF TP MARTSA 2018


Ny voka-panadinana DELF DALF TP izay natao ny 05 hatramin’ny 10 martsa farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.


DELF PRO OKTOBRA 2017


Ny voka-panadinana DELF PRO izay natao ny 02 hatramin’ny 07 oktobra farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.