DELF PRO OKTOBRA 2017


Ny voka-panadinana DELF PRO izay natao ny 02 hatramin’ny 07 oktobra farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.


DELF JUNIOR Août 2017


Ny voka-panadinana DELF JUNIOR , izay natao ny 31 jolay hatramin’ny 05 aogositra farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.