DELF DALF TP Mai 2018


Ny voka-panadinana DELF DALF TP izay natao ny 28 may hatramin’ny 02 jona 2018 farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.


DELF DALF TP MARTSA 2018


Ny voka-panadinana DELF DALF TP izay natao ny 05 hatramin’ny 10 martsa farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.