DELF JUNIOR Août 2017


Ny voka-panadinana DELF JUNIOR , izay natao ny 31 jolay hatramin’ny 05 aogositra farany teo, dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.


DELF PRIM Juillet 2017


Ny voka-panadinana DELF PRIM , izay natao ny 03 hatramin’ny 08 jolay farany teo,  dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française www.alliancefr.mg.