Raki-tsoratra sy raki-tsary

Loharano ahafahanao manomana ireo fanadinana

Alaivo eto ny lisitr’ireo loharano ahafahana manomana DELF DALF’ny CIEP, Ivon-toerana eran-tany momba ny fampianarana.

Tsidio eto ireo boky Hachette Fle izay ampiasain’ireo Alliances Françaises ao amin’ireo kilasy fanomanana.