Ireo karazana laza adina

Ny CIEP dia manolotra anao karazana laza adina maro ahafahanao mahafantatra ny sarisarim-panadinana atao ary ahazoana ny zavatra andrasana aminao.

Mba ahafahanao miditra ao amin’ireo karazana laza adina ireo, tsindrio eo amin’ny karazany safidinao eto ambany ireto:

 

•  Delf Prim

•  Delf junior / scolaire

•  Delf tout public

•  Dalf

•  Delf Pro