Fisoratana anarana

Fisoratana anarana-Fitsipika

Alliance française 27 no toeram-panadinana eto Madagasikara. Izy ireo dia mitovy daholo ny tetiandrom-panadinana sy ny fisoratana anarana.

Misy 6 isan-taona ireo fotoam-panadinana DELF-DALF eto Madagasikara, ahitana ireo karazany rehetra mifangaro. Ny Alliance rehetra dia tsy voatery handray anjara amin’ny fotoam-panadinana rehetra. Hamarino any amin’ny Alliance ao amin’ny tanana na faritra misy anao ihany aloha raha misy ny fotoam-panadinana tianao andraisana anjara na tsia.

Ny fisoratana anarana dia azo atao mandritra ny fotoana voatokana amin’izany eny amin’ny Alliance française akaiky anao.

Hijery ny tetiandro

Ny Fisoratana anarana iray amin’ny fanadinana DELF DALF :

– dia mila ny fidiranao 1 taona maha-mpikambana ao amin’ny Alliance française (sarany miova eo anelanelan’ny 1 000 ka hatramin’ny 15 000 Ar).

– Io maha-mpikambana io dia ahafahanao mandray anjara amin’ny fanadinana hafa mandritra ny taona ka tsy mamerina mandoa intsony io saran’ny fidirana maha-mpikambana io. Ahazoana tombotsoa maro hafa koa (fakàna boky, famelabelarana, …) izay miankina amin’ny Alliances tsirairay ihany.

Sara-pisoratana anarana 2018

DELF A1 → 24 000 ar.

DELF A2 → 28 000 ar.

DELF B1 → 48 000 ar.

DELF B2 → 59 000 ar.

DALF C1 → 94 000 ar.

DALF C2 → 105 000 ar.

– Fandraiketana ara-informatika ny diplaoma nosafidiana sy ireo momba anao manokana (Anarana, fanampiny, daty sy toerana nahaterahana, firenena nahaterahana)

Izay fandraiketana izay dia ahafahan’ny mpiadina mahazo laharana manokana ho azy mandrakizay. Tena ilaina izy io mba ahafahana mijery ny valim-panadinana amin’ny tranokala. Ny mpiadina izay misoratra anarana amin’ny DALF (C1 na C2) dia tokony hisafidy sehatra iray iompanan’ny laza adina famelabelarana an-tsoratra sy am-bava:

Ny andron’ny fanadinanana

Adina iombonana

Ireo mpiadina dia tokony ho tonga ao amin’ny toeram-panadinana farafaharatsiny 20 minitra alohan’ny hanombohan’ny fanadinana miaraka amin’ny kara-panondro sy penina. Tsy misy mpiadina afaka raisina intsony ao aminin’ny efitrano-panadinana raha vao manomboka ny laza adina. Ireo mpiadina dia  tsy afaka mivoaka raha tsy tapitra ny fanadinana. Ny laza adina dia manomboka amin’ny fahazoana am-bava avy eo ny fahazaona an-tsoratra ary farany ny famelabelarana an-tsoratra.

Adina am-bava isan’olona

Ny mpiadina dia antsoina tsirairay hiatrika ny adina famelabelarana am-bava. Tokony ho tonga izy  miatrika ny adina miaraka amin’ny taratasy fanamarinana misy sary ary mitondra penina. Izy dia mahazo fotoana manokana ahafahany manomana alohan’ny iantrehany ny mpanadina izay anankiray na anankiroa.