Delf-Pro-CMJN

Arak’ asa 18 taona no miakatra

Ny DELF PRO dia diplaoma DELF miompana amin’ny sehatry ny asa

Mpiadina

Ireo rehetra manana tanjona ny hisondrotra na iditra eo amin’ny sehatry ny asa izay mampiasa ny teny frantsay.

Toe-pahaizana hanombanana

Ireo ambaratonga efatra voalohan’ny refim-pandrefesina eropeanina iombonana momba ny teny : A1, A2, B1, B2. Eto Madagasikara, ireo ambaratonga A2, B1, B2 no azo atao. Ny fanadinana dia tsy mifampiankina ary ny mpiadina dia afaka misoratra anarana avy hatrany amin’izay ambaratonga tiany atao

Ny mombamomba azy

Ny ato anaty laza adina dia natao mifanaraka amin’ny tontolon’ny asa

Ny DELF PRO dia ahazahoana diplaoma mitovy lanja amin’ny karazany ho an’ny rehetra

 

Raha mila fanazavana fanampiny, tsindrio eto

examen_delf_dalf_mai_2016