DELF-DALF

Ny DELF (Diplaoma momba ny fianarana teny frantsay) sy ny DALF (Diplaoma ambony momba ny fianarana teny frantsay) dia diplaoma ofisialy avoakan’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena frantsay. Ireo diplaoma ireo dia manamarina ny fifehezana ny teny frantsay hoan’ireo mpiadina vahiny na Frantsay avy amin’ireo firenena tsy miteny frantsay ary tsy manana diplaoma ambaratonga faharoa na ambony ara-panjakana frantsay.

Ny CIEP (Ivontoerana iraisam-pirenena momba ny fampianarana), ao Sèvres, akaiky an’i Paris, no miandraikitra azy eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena,

Ny DELF sy ny DALF dia misy diplaoma vitsivitsy tsy mifampiankina mandrafitra azy, mifanaraka amin’ny refim-pandrefesina eropeanina iombonana momba ny teny (CECRL)

presentationma

Ny mombamomba azy :

Ahafahana mamantatra ny fahaizana ny teny araka ny sokaji-pahaizana efatra:

* Fahazoana am-bava

* Fahazoana ara-tsoratra

* Famelabelarana am-bava

* Famelabelarana an-tsoratra

Isaky ny sokaji-pahaizana tsirairay dia tsaraina amin’ny naoty 25 . Ny fitambaran’ny naoty azo dia 100 ka ny isa ilaina mba ahazahoana ny diplaoma dia 50. Ny naoty tokony ho azo farafahakeliny isaky ny sokajy kosa dia 5.

Raha haka ny bokikely misy ny fampahafantarana, Tsindrio eto

Misy karazany 4 ny DELF :