nlogoDelfDalf3

Delf Dalf

Ho an’ny rehetra 16 taona no miakatra

Mpiadina

Olon-dehibe sy tanora, manomboka ny 16 taona. Ny DELF ho an’ny rehetra dia diplaoma mirona amin’ny lafiny maro mifanaraka amin’ny hetahetan’ny olon-dehibe.

Ambaratonga andrefesana

Ireo ambaratonga-pahaizana efatra voalohan’ny refim-pandrefesina eropeanina iombonana momba ny teny : A1, A2, B1, B2. Ny fanadinana dia tsy mifampiankina ary ny mpiadina dia afaka misoratra anarana avy hatrany amin’izay ambaratonga tiany atao

Raha mila fanazavana fanampiny, Tsindrio eto

Matihanina 16 taona no miakatra

Mpiadina

Olon-dehibe, na tanora manomboka ny 16 taona

Ambaratonga azo atao

Ireo ambaratonga roa ambony amin’ny refim-pandrefesina eropeanina iombonana momba ny teny: C1 sy C2

Ny mombamomba azy

Mandritra ny fisoratana anarana, ny mpiadina  dia mila misafidy sehatra iray iompanan’ny laza adina amin’ny famelabelarana an-tsoratra sy am-bava

Raha mila fanazavana fanampiny, tsindrio eto