site-delf-photo-modif

Fiofanana ho mpitsara-mpanadina

Ry Mpampianatra teny frantsay manana DALF, ny Alliances françaises dia manolotra ireo fiofanana ahafahanao ho lasa mpitsara-mpanadina ny DELF.

Ireo fiofanana ireo dia manamafy ny fahaizanao ny teny frantsay ary ahafahanao miditra ao amin’ny sehatry ny DELF DALF, ka ahatonga anao ho mpanadina ireo adina am-bava ary ho mpitsara ny adina an-tsoratra.

Ahafahanao mianatra ary ahafantarana tsara ny mombamomba ireo diplaoma A1 hatramin’ny B2, ahafahanao mitsara ireo famelabelarana an-tsoratra sy am-bava amin’ireo sokaji-pahaizana rehetra. Ho hitanao amin’izany hoe ahoana no ampidirana an’ireo fanamarinam-pahaizana ireo amin’ny fampianaranao isan’andro.

Ny fahafahana mitsara dia mitaky fahavononana tanteraka ary manankery arakaraky ny vokatra azonao amin’ireo zavatra atao sy ireo fitsapana atao nefa koa miankina amin’ny fahaizanao mampianatra sy mampita hafatra.

Raha mila fanazavana fanampiny, manantona ny ivo-toeram-pitantanana fanadinana.

Fifandraisana:  certifications@alliancefr.mg ou 032 05 119 22.