DELF DALF TP sy DELF PRO DESAMBRA 2016

Ny voka-panadinana DELF DALF TP sy ny DELF PRO, izay niseho ny 01 desambra sy ny 6, 8 ary ny 9 desambra farany teo dia efa azonao jerevana ao amin’ny tranokalan’ny Alliance Française.

Nandritra ny fotoam-panadinana DELF DALF TP, nahatratra 2723 ny mpandray anjara voasoratra anarana tamin’ireo Alliances Françaises 24 eraky Madagasikara. Tamin’ireo mpiadina 2 589 tonga nanatrika ny fanadinana, 2 000 no afaka soa aman-tsara, nahazoana taha-pahombiazana 77,25%.

Nandritra ny fotoam-panadinana DELF PRO, nahatratra 181 ny mpandray anjara voasoratra anarana tamin’ireo Alliances 6. Tamin’ireo mpiadina 178 tonga nanatrika ny fanadinana, 165 no afaka soa aman-tsara, nahazoana taha-pahombiazana 92,70%.

Fankasitrahana tanteraka no atolotra ho azy ireo !

Ny taona 2016, nahatratra 5 979 ireo nisoratra anarana tamin’ny DELF DALF TP. Tamin’ireo mpiadina, 5 713 tonga nanatrika ny fanadinana, 4 487 no nahazo Diplaoma, nahazoana taha-pahombiazana 78,54%.

En 2017, les examens DELF DALF TP se dérouleront en juin et en décembre et les examens DELF PRO en octobre. Pour connaitre les dates, tarifs et modalités d’inscriptions, vous pouvez consultez notre rubrique ny torolalana ilaina amin’izany na manantona ao amin’ny Alliance akaiky anao.