2014-05-21_examen-delf-dalf-223

2016 taona zina ho an’ny DELF

Ny taona 2016, ny fanamarinam-pahaizana DELF DALF dia nahitana fitomboana 11% raha mitaha ny 2015 ka nahatratra 8 205 ny isan’ireo mpiadina. Ny DELF PRIM dia maneho ny 10,3% n’ireo mpiadina, ny DELF JUNIOR maneho ny 14,7% n’ireo mpiadina, ny DELF DALF Tout public maneho ny 73% n’ireo mpiadina ary ny DELF PRO, izay nokarakaraina voalohany teto Madagasikara ny Desambra 2016, no maneho ny 2% n’ireo mpiadina.

Ny Alliance française Antananarivo no no nahitana mpiadina nisoratra anarana maro indrindra (41%) ny 2016, manaraka azy Mahajanga (8,2%) ary Fianarantsoa (6,7%).

Ireo karazana DELF DALF (PRIM, JUNIOR, TOUT PUBLIC) dia natolotra tao anaty fotoam-panadinana 8.

Fiofanana naharitra 2250 ora momba ny andraikitrin’ny mpanadina-mpitsara ofisialy no notanterahana ho an’ireo mpampianatra 77 tao amin’ny Alliances françaises

Ny taona 2017, Madagasikara dia hanana toeram-panadinana faha 27 izay tsy iza fa ny Alliance française Morombe.