examen_delf_dalf_mai_2016

2015 : taona namiratra ho an’i DELF

Ny taona 2015, ny fanamarinam-pahaizana DELF DALF dia nahitana fitomboana 71% raha mitaha ny taona 2014 ka nahatratra 7414 ny isan’ireo mpiadina. Ny DELF PRIM dia maneho ny 12 % n’ireo mpiadina, ny DELF JUNIOR dia maneho ny 15% ary ny DELF DALF TP maneho ny 73% n’ireo mpiadina.

Ny Alliance française Antananarivo no nahavoasoratra mpiadina maro indrindra (45,9%) ny taona 2015, manaraka azy Mahajanga (7,2%) ary Fianarantsoa (7%).

Ireo karazana DELF DALF (PRIM, JUNIOR, TOUT PUBLIC) dia natolotra tao anaty fotoam-panadinana 8.

Fiofanana 2070 ora momba ny andraikitrin’ny mpanadina-mpitsara ofisialy no notanterahana ho an’ireo mpampianatra 69 an’ireo Alliances françaises.

Ny taona 2016, Madagasikara dia manana toeram-panadinana faha 26 izay ny Alliance française Morombe.